Förändring i Stockholm och Uppsala

Från och med den 27 april 2017 tar LTS över försäljningen i Stockholms län och Uppsala län från den tidigare återförsäljaren. Jan Mellström är kontaktperson för Stockholms län och David Ahlkvist för Uppsala län.

Viktig ventilationsnyhet för
Stockholms och Uppsala Län

lts-sthlm-upps

LTS Products AB i Söderköping utvecklar, tillverkar och marknadsför energi-effektiva ventilationsprodukter för bostäder, skolor, kontor, sjukhus, varuhus, verkstäder och industrier.

Hittills har marknadsföring och försäljning inom Stockholms och Uppsala Län skett genom återförsäljare.

Fr.o.m. 1 maj 2017 kommer vi att bedriva detta säljarbete i egen regi.
Vi hoppas därför att Ni ger oss möjligenhet att, genom besök, få presentera oss och ge er information om våra produkter.

Ni är välkomna att kontakta oss per telefon 0121-130 50 eller via
mail info@lts.eu.