LTS Excellent med PVVX

Värmeåtervinnings­aggregat med enkel eller dubbel plattvärmeväxlare. Luftflödesområde 0,2-10,0 mᶾ/s, uppdelat på åtta storlekar. Placering i fläktrum eller utomhus.

LTS Excellent med RVVX

Värmeåtervinnings­aggregat med roterande värmeväxlare. Luftflödesområde 0,2-10,0 mᶾ/s, uppdelat på åtta storlekar. Placering i fläktrum eller utomhus.

LTS 504 Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat för till-, från- och cirkulationsluft. Luftflödesområde 0,2-10,0 mᶾ/s, uppdelat på åtta storlekar. Placering i undertak, fläktrum eller utomhus.

LTS 565 Frånlufts­värmepump

Frånluftsvärmepump för flerbostadshus med värmeåtervinning med värmepump luft/vatten. Luftflödesområde 0,30-1,60 mᶾ/s. Placering i fläktrum, vindsutrymmen eller utomhus.

LTS 260 Carbon kolfilter

Filter för eliminering av dåliga luktämnen i tilluften. Luftflödesområde 0,2-4,2 mᶾ/s, uppdelat på sex storlekar. Placering i undertak, fläktrum eller utomhus.