Funktionskvalitet

Funktionskvalitet

Ett ledord för LTS Products AB, för styrning av hela verksamheten från konstruktion via kapacitetsprovningar, tillverkning och kontroll innan leverans och support.

Vår kvalitetspolicy

LTS Products AB utvecklar, tillverkar och försäljer ventilationsprodukter för att ge användaren bästa inomhusklimat.

Låg energiförbrukning, hög kvalitet på luftreningen och låga ljudnivåer är några givna krav för konstruktion av nya och revidering av befintliga produkter. Miljöarbetet inom företaget ska intensifieras och ständigt utvecklas med hänsyn till:

  • att material- och komponentval görs vid konstruktionsarbetet, och att inköpet bevakas genom skärpta inköpsrutiner, till det alternativ, vilket för tillfället är det mest miljövänliga till en rimlig kostnad.
  • att avfallsmängder, energiförbrukning, utsläpp till luft, vatten och mark kontrolleras kontinuerligt i akt och mening att begränsa skadlig miljöpåverkan.
  • att entusiasmera personal inom företaget till förståelse och därmed engagemang för miljömedvetande i varje arbetsuppgift.

Det vilar på företagsledningens ansvar att skapa rätt förutsättningar för att uppnå denna miljöpolicy.

Söderköping maj 2017

John Sterling
VD

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text.