LTS 504 Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat för till-, från- och cirkulationsluft.
Luftflödesområde 0,2-10,0 mᶾ/s, uppdelat på åtta storlekar.
Placering i undertak, fläktrum eller utomhus.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text.