LTS 565 Frånlufts­värmepump

Frånluftsvärmepump för flerbostadshus med värmeåtervinning med värmepump luft/vatten.
Luftflödesområde 0,30-1,60 mᶾ/s.
Placering i fläktrum, vindsutrymmen eller utomhus.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text.