Produkter

rotor

LTS ZeRo

Roterande värmeväxlare utan luktöverföring

Avseende temperaturverkningsgrad och reglerbarhet är en roterande värmeväxlare den överlägset mest effektiva värmeväxlaren som finns att tillgå. Den roterande värmeväxlaren har egenskaper som exempelvis:

Läs mer »

 

victum-2014

LTS Victum

Toppanslutet värmeåtervinningsaggregat med roterande- alternativt plattvärmeväxlare, integrerat eftervärmningsbatteri och styrutrustning. Aggregatseriens flödesområde: 0,08-1,4 m³/s är fördelat på fem storlekar.

Läs mer »

Dokumentation »

 

Produktbild LTS Extreme

LTS Extreme

Värmeåtervinningsaggregat för lägre luftflöden. Aggregatet är utrustat med roterande värmeväxlare och EC-fläktar för bästa energieffektivitet. Aggregatseriens luftflödesområde: 30 – 520 l/s är fördelat på tre storlekar.

Läs mer »

Dokumentation »

 

Produktbild på LTS Excellent

LTS Excellent

Värmeåtervinningsaggregat med roterande- alt. plattvärmeväxlare. Aggregatseriens luftflödesområde: 0,5 – 10,2 m³/s är fördelat på 7 storlekar och 16 olika uppställningsalternativ.

Läs mer »

Dokumentation »

 

rvvx-2014

LTS Excellent RVVX

Hela Excellent® serien är utrustad med kammarfläktar med EC-motorer. Förutom utmärkta energi- och ljudprestanda medför det även att aggregaten blir väsentligt kortare jämfört med användande av AC-fläktar.
ZeRo rotorn, som med ny teknik eliminerar risken för luktöverföring.

Läs mer »

Dokumentation »

 

excellent_pvvx2

LTS Excellent PVVX

Varje enskilt LTS aggregat byggs specifikt för Er anläggning och dess behov. Dimensionering och val av komponenter har gjorts för att uppnå ljudkomfort och energiprestanda som tål att jämföras.

Läs mer »

Dokumentation »

 

565_produkt

LTS 565

Frånluftsaggregat med inbyggd värmepump

LTS 565 är ett frånluftsaggregat med inbyggd DX-värmepump som lämpar sig mycket väl för konvertering av fastigheter med frånlufts- eller självdragsventilation. Energibesparingen blir betydande och återbetalningstiden därmed kort.

Läs mer »

 

504.2

LTS 504

En serie ventilationsaggregat för tilluft, frånluft eller cirkulation. Aggregatserien har ett luftflödesområde från 0,1-10,2 m3/s fördelat på 8 storlekar.

Läs mer »

Dokumentation »

 

Carbon_liten

LTS Carbon

Aktivt kol är en effektiv och välbeprövad metod för luktreduktion/luftrening.Tekniken har samma positiva effekt i de flesta miljöer: Allt från flerbostadshus, kontor, offentliga lokaler, sjukhus, storkök, lager, museer, datorhallar, flygplatsterminaler, till industriella applikationer som pappersbruk, livsmedels- och kemisk industri.

Läs mer »

Dokumentation »