LTS Carbon

 

Kolfilter

Aktivt kol är en effektiv och välbeprövad metod för luktreduktion/luftrening.Tekniken har samma positiva effekt i de flesta miljöer: Allt från flerbostadshus, kontor, offentliga lokaler, sjukhus, storkök, lager, museer, datorhallar, flygplatsterminaler, till industriella applikationer som pappersbruk, livsmedels- och kemisk industri.

LTS Carbon, i kombination med LTS värmeåtervinningsaggregat med roterande värmeväxlare, ger en oslagbar totalekonomi jämfört med att använda batteriåtervinning eller plattvärmeväxlare. I applikationer med många driftstimmar/år, som exempelvis flerbostadshus, blir besparingen/energivinsten än större.

Livslängden på kolfilterpatronerna varierar beroende på passertid, förfiltrering, koncentration, luftflöde, antal patroner, kolkvalitet och andra yttre omständigheter. Normal livslängd är cirka 2 år.

Fördelar med LTS Carbon

  • Aggregathölje av korrosionsbeständig aluzink-/plastbelagd stålplåt med 40 mm. mellanliggande brandhärdig mineralullsisolering.
  • Kolfilterpatronen är tillverkad i polyamid och är därmed korrosionsbeständig.
  • Patronen kan fyllas med olika kolkvaliteter.
  • Monteras med bajonettfattning genom ett enkelt handgrepp.
  • Specialutformat inlopp som fördelar luften jämnt i hela kolbädden vilket förbättrar upptagningsförmågan, sänker tryckfallet och ökar livslängden.
  • Patronen släpper inget kol, spärrfilter efter kolfiltret är inte nödvändigt.
  •  Patronerna behåller full effekt med ett konstant tryckfall under hela livslängden.
  • Renare miljö vid byte av kolfilterpatron på grund av den omslutande syntetmattan.
  • Engångsutförande, kolfilterpatronen är brännbar efter användning.

 

Till dokumentation för LTS Carbon »

« Tillbaka till produkter