LTS Excellent RVVX

rvvx-2014

Värmeåtervinningsaggregat

Luftflödesområde från 0,5-10,2 m³/s fördelat på sju storlekar och 16 olika uppställningsalternativ.

Varje enskilt LTS aggregat byggs specifikt för Er anläggning och dess behov. Dimensionering och val av komponenter har gjorts för att uppnå ljudkomfort och energiprestanda som tål att jämföras.

LTS Excellent® ger Er bästa förutsättning till högkvalitativa anläggningar, och till excellent luftkvalitet.

Nyhet
Hela LTS Excellent serien är utrustad med Cpro kammarfläktar med EC-motorer som standard. Cpro fläktarna har ett gjutet komposit fläkthjul. Den optimerade bladgeometrin och den låga vikten innebär mycket låga ljudvärden, hög verkningsgrad och låga SFP tal.
Cpro fläktarna är godkända enligt energidirektivet ErP 2015.

Produktinformation

 • Hölje av aluzink- / plastbelagd stålplåt med 40 mm.
  mellanliggande, brandhärdig mineralulls isolering.
  Densitet 100 kg/m³.
 • Korrosivitetsklass C4 och täthetsklass L2.
 • Värmeåtervinning med roterande värmeväxlare.
  LTS ZeRo finns som tillval.
 • Kammarfläktar med EC-motorer för
  bästa energiprestanda och reglerbarhet.
 • Finfilter med filterklass F7/M5.
 • Påbyggt el- eller värmevattenbatteri.
 • Påbyggt kylbatteri, kallvatten/direktexpansion.
 • ”Knock down” utförande för platsmontage finns som tillval.
 • Utomhusutförande finns som tillval.
 • Inbyggd Regin Corrigo styrutrustning med handterminal.
  Digital styr- & reglerutrustning som medger en mycket
  stor variation av reglerfall och optioner. Aggregatens DUC
  medger uppkoppling mot överordnat system via BACnet/IP,
  Modbus, EXOline och TCP/IP. Inbyggd webbserver är standard.
 • Optioner:
  Utan styr, interna komponenter kopplade till plint.
  Inbyggda fritt programmerbara styrsystem.
  LON kommunikation.

Till dokumentation för LTS Excellent RVVX »

« Tillbaka till produktsidan för LTS Excellent

« Tillbaka till produkter