LTS Extreme

Produktbild på LTS Extreme

Sidoanslutet värmeåtervinningsaggregat

Luftflödesområde från 30-520 l/s fördelat på tre storlekar.

Samtliga storlekar kräver endast 800 mm öppningsbredd för intransport. Aggregatens yttermått, med bland annat låg höjd, möjliggör placering i trånga utrymmen.

Trots det lilla formatet är aggregatens tekniska uppbyggnad och kvalitet på samma höga nivå som hos våra övriga aggregat. Vi anser det viktigt att ta väl hand om luften och de miljöer våra produkter ska betjäna, oavsett aggregatstorlek.

Produktinformation

 • Hölje av aluzink- / plastbelagd stålplåt med 40 mm. mellanliggande, brandhärdig mineralulls isolering.
  Densitet 100 kg/m³.
 • Korrosivitetsklass C4 och täthetsklass L2.
 • Värmeåtervinning med roterande värmeväxlare. LTS ZeRo finns som tillval.
 • Kammarfläktar (storlek 2 radialfläktar) med EC-motorer för
  bästa energiprestanda och reglerbarhet.
 • Finfilter med filterklass F7/M6.
 • Utomhusutförande finns som tillval.
 • Inbyggd Regin Corrigo styrutrustning med handterminal.
  Digital styr- & reglerutrustning som medger en mycket
  stor variation av reglerfall och optioner. Aggregatens DUC
  medger uppkoppling mot överordnat system via BACnet/IP,
  Modbus, EXOline och TCP/IP. Inbyggd webbserver är standard.
 • Optioner:
  Utan styr, interna komponenter kopplade till plint.
  Inbyggda fritt programmerbara styrsystem.
  LON kommunikation.

 

Till dokumentation för LTS Extreme »

« Tillbaka till produkter