LTS Victum

victum-2014

Toppanslutet värmeåtervinningsaggregat

Troligtvis marknadens bästa toppanslutna värmeåtervinningsaggregat med ett luftflödesområde från 0,08-1,5 m³/s fördelat på fem storlekar.

Aggregaten är, liksom våra övriga produkter, dimensionerade för bästa energi och ljudprestanda, samtidigt som behovet av golvyta är minimalt. Samtliga storlekar kräver endast 800 mm öppnings-bredd för intransport.

I trånga och/eller ljudkänsliga utrymmen är LTS Victum® det självklara valet. För enklast möjliga installation är samtliga aggregatdelar in- eller påbyggda och funktionstestade vid leverans.

Nyhet
LTS Victum 5-6 är utrustade med Cpro kammarfläktar, med gjutet komposit fläkthjul, som standard.

Produktinformation

 • Hölje av aluzink- / plastbelagd stålplåt med 40 mm.
  mellanliggande, brandhärdig mineralulls isolering.
  Densitet 100 kg/m³.
 • Korrosivitetsklass C4 och täthetsklass L2.
 • Värmeåtervinning med roterande- eller
  plattvärmeväxlare. LTS ZeRo finns som tillval.
 • Kammarfläktar med EC-motorer för bästa
  energiprestanda och reglerbarhet.
 • Finfilter med filterklass M5-F7.
 • Inbyggt el- eller värmevattenbatteri. Storlek 3-6.
 • Inbyggd Regin Corrigo styrutrustning med handterminal.
  Digital styr- & reglerutrustning som medger en mycket
  stor variation av reglerfall och optioner. Aggregatens DUC
  medger uppkoppling mot överordnat system via BACnet/IP,
  Modbus, EXOline och TCP/IP. Inbyggd webbserver är standard.
 • Optioner:
  Utan styr, interna komponenter kopplade till plint.
  Inbyggda fritt programmerbara styrsystem.
  LON kommunikation.

Till dokumentation för LTS Victum »

« Tillbaka till produkter