Vallox Bostadsaggregat

Vallox-produktbild

Den nya generationens energisparare

När du väljer Vallox ventilation får du ren luft utan krångligheter. Den intelligenta styrautomatiken gör användningen enkel.

Vallox ventilationsaggregat konstrueras för det nordiska klimatet. När du väljer aggregat kan du välja om ventilationen ska kontrolleras mekaniskt eller automatiskt. Vallox digitala styrsystem sköter ventilationen automatiskt. Givarna mäter fukt- och koldioxidvärden och ställer in aggregatet på rätt effekt efter till exempel en dusch eller när ingen är hemma. Så förhindras onödig elförbrukning.

Lågenergiventilation ger lägre driftskostnader tack vare den mycket låga A+ totalenergiförbrukningen. Vår nya produktfamilj har lämpliga alternativ för olika stora hem.

Aggregaten passar utmärkt även i lågenergi- och passivhus och vid ombyggnad.

• Vallox 096 MV eller Vallox 096 MC för rad- och flervåningshus eller små enfamiljshus
• Vallox 110 MV för medelstora fristående hus
• Vallox 145 MV för stora fristående hus

Ventilationsaggregaten i den nya produktfamiljen har en temperaturverkningsgrad på cirka 80-85 %. Effekten regleras automatiskt med elektronisk styrning. EC-fläktar, effektiv plattvärmeväxlare och pålitlig avfrostningsautomatik spar kostnader. Aggregaten i produktfamiljen erhöll som första bostadsventilationsaggregat i Finland VTT:s certifikat A+.
Aggregatet utnyttjar effektivt värmen i frånluften vilket gör det nästan onödigt med extra uppvärmning av tilluften.

Vallox Produktkatalog

« Tillbaka till produkter