LTS ZeRo

Roterande värmeväxlare utan luktöverföring

Avseende temperaturverkningsgrad och reglerbarhet är en roterande värmeväxlare den överlägset mest effektiva värmeväxlaren som finns att tillgå. Den roterande värmeväxlaren har egenskaper som exempelvis:

  • Mycket hög temperaturverkningsgrad.
  • Inget behov av avfrostning.
  • Har förmågan att även återvinna fukt.
  • Reglerbar ”uteffekt” genom varvtalsstyrning.
  • Överlägsen effektivitet vid kylåtervinning.

Traditionella roterande värmeväxlare kan under vissa förhållanden medföra risk för luktöverföring mellan frånluft och tilluft. Luktöverföringen beror inte i huvudsak på läckage vilket är en, ”inom branschen vedertagen sanning”. Om luktöverföringen beror på läckage har anläggningen, och därmed aggregatet, fel tryckförhållanden.

Luktproblem uppstår i regel genom att luktämnen i frånluften förs över till tilluftssektionen. För att detta ska kunna ske krävs att vatten kondenserat på värmeväxlarytan. Luktämnena transporteras bundna i det kondenserade vattnet som sedan förångas i aggregatets tilluftssektion. En förutsättning för att detta ska ske är således kall väderlek.

Med LTS ZeRo kan dessa problem helt elimineras. Risken för luktproblem är helt enkelt= noll!

LTS:s ZeRo värmeväxlaryta har en mycket speciell beläggning med egenskaper som gör att den kemiskt binder vattenmolekylerna en och en. Vattnet kondenserar således inte ut på växlarytan och luktämnena har ingenting att fästa på. Dessutom kan inte beläggningen binda den typ av ämnen som luktämnen i inomhusluften består av. Enkelt uttryckt så utnyttjar man det fysiska storleksförhållandet mellan den okomplicerade vattenmolekylen och de avsevärt mer komplexa och större kemiska föreningar som luktämnena består av. Exempel:

  • Vatten H2O
  • Acetaldehyde CH3CHO
  • Isopropanol CH(CH3)2OH
  • Sulfur Hexafloride SF6

Förutom dessa unika egenskaper så har LTS ZeRo alla andra fördelar som den traditionella roterande värmeväxlaren. Det mest framträdande är hög temperaturverkningsgrad oavsett driftförhållande. Dessutom är LTS ZeRo ännu bättre på att återvinna fukt.

En annan väsentlig del i LTS ZeRo tekniken är dimensioneringen av aggregatet. Rätt hastighet och tryckfall över rotorn samt rätt tryckförhållanden mellan frånluft och tilluft är, tillsammans med växlarytans beläggning, avgörande för ett luktfritt resultat.

Det kemiska materialet som beläggs på växlarytan har utvecklats under lång tid och har genomgått noggranna tester bland annat på Cern laboratoriet i Schweiz samt på laboratorium i Georgia U.S. Utöver det har tekniken använts i fälttester under ett par års tid med mycket bra resultat.

LTS ZeRo finns tillgängligt till alla våra värmeåtervinningsaggregat med roterande värmeväxlare. Det omfattar serierna LTS Victum, LTS Extreme och LTS Excellent. Luftflödesområde från 30 l/s upp till 10 m3/s. Aggregatens dimensioner påverkas inte av ZeRo tekniken. Kontakta oss gärna för mer information.

« Tillbaka till produkter