LTS Victum

Toppanslutet värmeåtervinnings­aggregat
Luftflödesområde 0,08-1,50 mᶾ/s, uppdelat på fem storlekar.
Placering i normala vistelsezoner eller i fläktrum.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text.