LTS system ZeRo

Produkten eliminerar problemet med luktöverföring mellan roterande värmeväxlares från- och tilluftsektion.
LTS system Zero finns att tillgå för samtliga LTS aggregat med roterande
värmeväxlare.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text.