Miljö & Kvalitet

Miljöpolicy

LTS Products AB utvecklar, tillverkar och försäljer ventilationsprodukter för att ge användaren bästa inomhusklimat.

Låg energiförbrukning, hög kvalitet på luftreningen och låga ljudnivåer är några givna krav för konstruktion av nya och revidering av befintliga produkter. Miljöarbetet inom företaget ska intensifieras och ständigt utvecklas med hänsyn till:

  • att material- och komponentval görs vid konstruktionsarbetet, och att inköpet bevakas genom skärpta inköpsrutiner, till det alternativ, vilket för tillfället är det mest miljövänliga till en rimlig kostnad.
  • att avfallsmängder, energiförbrukning, utsläpp till luft, vatten och mark kontrolleras kontinuerligt i akt och mening att begränsa skadlig miljöpåverkan.
  • att entusiasmera personal inom företaget till förståelse och därmed engagemang för miljömedvetande i varje arbetsuppgift.

Det vilar på företagsledningens ansvar att skapa rätt förutsättningar för att uppnå denna miljöpolicy.

Söderköping januari 2012

VD, John Sterling

 

Kvalitetspolicy

LTS Products AB utvecklar, tillverkar och försäljer ventilationsprodukter för att ge användaren bästa inomhusklimat.

Låg energiförbrukning, hög kvalitet på luftreningen och låga ljudnivåer är några givna krav för konstruktion av nya och revidering av befintliga produkter. Kvalitetsarbetet inom företaget ska intensifieras och ständigt utvecklas med hänsyn till:

  • att infria uppdragsgivarens förväntningar om kvalitet, avseende alla former av kommunikation, produkternas utförande och funktion med tillhörande dokumentation, leverans och efterservice.
  • att kontinuerligt på alla plan underhålla och förbättra kvalitetsnivån och därmed också öka produktiviteten inom företaget.
  • att entusiasmera personal inom företaget till förståelse och därmed engagemang för kvalitetsmedvetande i varje arbetsuppgift.

Det vilar på företagsledningens ansvar att skapa rätt förutsättningar för att uppnå denna kvalitetspolicy.

Söderköping januari 2012

VD, John Sterling

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text.