Om oss

LTS grundades 1968 och är ett familjeföretag i andra generationen. Huvudkontor och tillverkning finns sedan starten i Söderköping. Företaget förfogar efter flera tillbyggnader över en yta på ca: 4000 kvm.

Verksamhetens inriktning har förändrats genom åren från att ha startat med att erbjuda service och injustering av ventilationsanläggningar till att, från mitten av 80-talet, som helhet verka med att utveckla och försälja ventilationsprodukter. Vi har idag säljkontor i Stockholm, Laholm och Söderköping. Vi är också representerade i Danmark och Finland.

De senaste åren har vi satsat mycket hårt på att utveckla sortimentet både när det gäller produkter och dimensioneringsverktyg. Idag täcker vi ett luftflödesområde upp till 10,2 m³/s med våra tre nya serier värmeåtervinningsaggregat. Våra produkter medger stora variationsmöjligheter både när det gäller utrustningsgrad, styr & regler och inte minst kundspecifika anpassningar.

Vår ambition är att erbjuda marknadens bästa produkter avseende såväl funktion, detaljkvalitet, ljudkomfort och energiprestanda. Det sistnämnda känns för oss viktigare än någonsin, för att kunna ge bästa möjliga totalekonomi och minsta möjliga miljöpåverkan.