omoss

Företaget grundades 1968 i Söderköping.
Verksamheten har under de gångna 50 åren i huvudsak inriktats på att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter inom området kommersiell ventilation, men även luftbehandling genom OEM och ODM försäljning.

Genom samarbetet med det Finska ventilationsföretaget Vallox Oy är vi också rustade för leveranser mot bostadsmarknaden.

Kraven på energieffektivitet och miljö har ständigt ökat, vilket vi tagit till oss som en utmaning vid vår produktutveckling.

Produktionen sker i egna lokaler, vilka efter flera utbyggnader utgörs av en yta om 4.500kvm.

Affärsidé
LTS affärsidé är att anpassa våra standardprodukter till kundernas uppställda kravspecifikationer vad gäller mekaniskt och styrtekniskt utförande, utan att för den skull ge avkall på miljökrav, energi- livscykelekonomi eller pris.

Vision
LTS vision är att fortsättningsvis utnyttja det mindre företagets flexibilitet för att hörsamma och svara upp till kundernas specifika önskemål.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text.