Produkter

LTS Victum

Toppanslutet värmeåtervinnings­aggregat
Luftflödesområde 0,08-1,50 mᶾ/s, uppdelat på fem storlekar.
Placering i normala vistelsezoner eller i fläktrum.

Katalogblad

LTS Excellent med PVVX

Värmeåtervinnings­aggregat med enkel eller dubbel plattvärmeväxlare.
Luftflödesområde 0,2-10,0 mᶾ/s, uppdelat på åtta storlekar.
Placering i fläktrum eller utomhus.

Katalogblad

LTS Excellent med RVVX

Värmeåtervinnings­aggregat med roterande värmeväxlare.
Luftflödesområde 0,2-10,0 mᶾ/s, uppdelat på åtta storlekar.
Placering i fläktrum eller utomhus.

Katalogblad

LTS 504 Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat för till-, från- och cirkulationsluft.
Luftflödesområde 0,2-10,0 mᶾ/s, uppdelat på åtta storlekar.
Placering i undertak, fläktrum eller utomhus.

Katalogblad

LTS 565 Frånlufts­värmepump

Frånluftsvärmepump för flerbostadshus med värmeåtervinning med värmepump luft/vatten.
Luftflödesområde 0,30-1,60 mᶾ/s.
Placering i fläktrum, vindsutrymmen eller utomhus.

Katalogblad

LTS 260 Carbon kolfilter

Filter för eliminering av dåliga luktämnen i tilluften.
Luftflödesområde 0,2-4,2 mᶾ/s, uppdelat på sex storlekar.
Placering i undertak, fläktrum eller utomhus.

Katalogblad

LTS tillbehör

Styr- och reglerutrustning

Aggregatens elcentral levereras inbyggd eller bipackad beroende på aggregatserie och aggregatstorlek.
I det inbyggda alternativen är elkompnenter monterade i aggregatet anslutna till elcentralen.
LTS erbjuder val av ett antal leverantörer till digitala styrutrustningar. Oavsett fabrikat, medger utrustningarna ett stort urval av reglerfunktioner med möjlighet att via olika programspråk anslutas till ett överordnat datorsystem.
Handterminal och webbserver ingår som standard.

LTS produktutbud och tillbehör ämnade för luftbehandling inom bostäder, daghem, skolor, vårdcentraler, samlingssalar, kontor, butiker, produktions- och lagerlokaler ger stora variationsmöjligheter vad gäller placering, dels inom normala vistelsezoner, och dels i fläktrum, undertak eller utomhus.

Aggregatens styr- och reglerutrustning är anpassade till anläggningens särskilda behov. ”Funktionskvalitet” är vårt ledord, för styrning av hela verksamheten från konstruktion via kapacitetsprovningar, tillverkning och kontroll innan leverans och support.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text.