Styr- och reglerutrustning

Aggregatens elcentral levereras inbyggd eller bipackad beroende på aggregatserie och aggregatstorlek.
I det inbyggda alternativen är elkompnenter monterade i aggregatet anslutna till elcentralen.
LTS erbjuder val av ett antal leverantörer till digitala styrutrustningar. Oavsett fabrikat, medger utrustningarna ett stort urval av reglerfunktioner med möjlighet att via olika programspråk anslutas till ett överordnat datorsystem.
Handterminal och webbserver ingår som standard.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text.