Om LTS

Företaget grundades 1968 i Söderköping. Verksamheten har under de gångna 50 åren i huvudsak inriktats på att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter inom området kommersiell ventilation, men även luftbehandling genom OEM och ODM försäljning.

Genom samarbetet med det Finska ventilationsföretaget Vallox Oy är vi också rustade för leveranser mot bostadsmarknaden.

Kraven på energieffektivitet och miljö har ständigt ökat, vilket vi tagit till oss som en utmaning vid vår produktutveckling.

Produktionen sker i egna lokaler, vilka efter flera utbyggnader utgörs av en yta om 4.500kvm.

Affärsidé
LTS affärsidé är att anpassa våra standardprodukter till kundernas uppställda kravspecifikationer vad gäller mekaniskt och styrtekniskt utförande, utan att för den skull ge avkall på miljökrav, energi- livscykelekonomi eller pris.

Vision
LTS vision är att fortsättningsvis utnyttja det mindre företagets flexibilitet för att hörsamma och svara upp till kundernas specifika önskemål.


Funktionskvalitet

Ett ledord för LTS Products AB, för styrning av hela verksamheten från konstruktion via kapacitetsprovningar, tillverkning och kontroll innan leverans och support.

Vi ärver inte jorden från våra föräldrar, vi lånar den av våra barn
Sverige har anslutit sig till ett antal internationella avtal för skydd av miljön och hushålla med naturresurserna. Vissa avtal har fokus på klimat- och luftvård. LTS Products AB är ett ventilationsföretag med inre miljön som arbetsområde. Med modern luftbehandlingsteknik är det idag möjligt att skapa, ett för människan hälsosamt inneklimat.

Vår kvalitets- och miljöpolicy
LTS Products AB utvecklar, tillverkar och försäljer ventilationsprodukter för att ge användaren bästa inomhusklimat.

Låg energiförbrukning, hög kvalitet på luftreningen och låga ljudnivåer är några givna krav för konstruktion av nya och revidering av befintliga produkter. Miljöarbetet inom företaget ska intensifieras och ständigt utvecklas med hänsyn till:

  • att material- och komponentval görs vid konstruktionsarbetet, och att inköpet bevakas genom skärpta inköpsrutiner, till det alternativ, vilket för tillfället är det mest miljövänliga till en rimlig kostnad.
  • att avfallsmängder, energiförbrukning, utsläpp till luft, vatten och mark kontrolleras kontinuerligt i akt och mening att begränsa skadlig miljöpåverkan.
  • att entusiasmera personal inom företaget till förståelse och därmed engagemang för miljömedvetande i varje arbetsuppgift.

Det vilar på företagsledningens ansvar att skapa rätt förutsättningar för att uppnå denna miljöpolicy.

Med hjälp av projektmedel från Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden har LTS utvecklat ett nytt produktvalsprogram.