LTS Excellent med RVVX

LTS Excellent med RVVX
Värmeåtervinnings­aggregat med roterande värmeväxlare.

Luftflödesområde 0,2-10,0 mᶾ/s, uppdelat på åtta storlekar.
Placering i fläktrum eller utomhus.

LTS Excellent med RVVX

 • Hölje utfört i stålplåt med korrosivitetsklass C5. Inspektionsluckor utförda i svart plastbelagd plåt försedda med låsbara vred. Isolering 40mm brandhärdig mineralull. Höljets täthetsklass L2.
 • Kammarfläktar med EC-motorer, skyddsform IP54.
 • Värmeåtervinning med roterande värmeväxlare.
 • Filter med rikliga filterytor, klass M5 eller F7.
 • För storlekarna 04-08 påbyggd elcentral med digital styrutrustning, vilket innebär stort urval styr- och reglerfunktioner. Styrutrustningen medger uppkoppling mot överordnat datorsystem via flera olika programspråk. För storlekarna 09-11 bipackas elcentralen.
 • Handterminal och webbserver är standard.
Tillbehör
 • Värmebatteri för el- alternativt värmevatten.
 • Kylbatteri för kallvatten alternativt direktexpansion.
 • Spjäll tätningsklass 3 med påbyggt ställdon.
Visa mer information  

LTS Excellent med PVVX

 • Hölje utfört i stålplåt med korrosivitetsklass C5. Inspektionsluckor utförda i svart plastbelagd plåt försedda med låsbara vred. Isolering 40mm brandhärdig mineralull. Höljets täthetsklass L2.
 • Kammarfläktar med EC-motorer, skyddsform IP54.
 • Värmeåtervinning med enkel eller dubbel plattvärmeväxlare.
 • Förbigångsspjäll för värmeväxlare.
 • Filter med rikliga filterytor, klass M5 eller F7.
 • För storlekarna 04-08 påbyggd elcentral med digital styrutrustning, vilket innebär stort urval styr- och reglerfunktioner. Styrutrustningen medger uppkoppling mot överordnat datorsystem via flera olika programspråk. För storlekarna 09-11 bipackas elcentralen.
 • Handterminal och webbserver är standard.
Tillbehör
 • Värmebatteri för el- alternativt värmevatten.
 • Kylbatteri för kallvatten alternativt direktexpansion.
 • Spjäll tätningsklass 3 med påbyggt ställdon.
Visa mer information  

LTS Excellent med PVVX

LTS Excellent med PVVX
Värmeåtervinnings­aggregat med enkel eller dubbel plattvärmeväxlare.

Luftflödesområde 0,2-10,0 mᶾ/s, uppdelat på åtta storlekar.
Placering i fläktrum eller utomhus.

LTS Victum

LTS Victum
Toppanslutet värmeåtervinnings­aggregat

Luftflödesområde 0,08-1,50 mᶾ/s, uppdelat på fem storlekar.
Placering i normala vistelsezoner eller i fläktrum.

LTS Victum

 • Hölje utfört i stålplåt med korrosivitetsklass C5. Inspektionsluckor utförda i svart plastbelagd plåt försedda med låsbara vred. Isolering 40mm brandhärdig mineralull. Höljets täthetsklass L2.
 • Kammarfläktar med EC-motorer, skyddsform IP54.
 • Filter med rikliga filterytor, klass M5 eller F7.
 • Inbyggd elcentral med digital styrutrustning, vilket innebär stort urval styr- och reglerfunktioner. Styrutrustningen medger uppkoppling mot överordnat datorsystem via flera olika programspråk. Handterminal och webbserver är standard.
Visa mer information  

LTS 504 Ventilations­aggregat

 • Hölje utfört i stålplåt med korrosivitetsklass C5. Inspektionsluckor utförda i svart plastbelagd plåt försedda med låsbara vred. Isolering 40mm brandhärdig mineralull. Höljets täthetsklass L2.
 • Kammarfläkt med EC-motor, skyddsform IP54.
 • Filter med riklig filteryta, klass M5 eller F7.
 • För storlekarna 03-08 påbyggd elcentral med digital styrutrustning, vilket innebär stort urval styr- och reglerfunktioner. Styrutrustningen medger uppkoppling mot överordnat datorsystem via flera olika programspråk. För storlekarna 09-11 bipackas elcentralen.
 • Handterminal och webbserver är standard.
Tillbehör
 • Värmebatteri för el- alternativt värmevatten.
 • Kylbatteri för kallvatten alternativt direktexpansion.
 • Återvinningsbatteri.
 • Spjäll tätningsklass 3 med påbyggt ställdon.
Visa mer information  

LTS 504 Ventilations­aggregat

LTS 504 Ventilationsaggregat
Ventilationsaggregat för till-, från- och cirkulationsluft.

Luftflödesområde 0,2-10,0 mᶾ/s, uppdelat på åtta storlekar.
Placering i undertak, fläktrum eller utomhus.

LTS 260 Carbon kolfilter

LTS 260 Carbon kolfilter
Filter för eliminering av dåliga luktämnen i tilluften.

Luftflödesområde 0,2-4,2 mᶾ/s, uppdelat på sex storlekar.
Placering i undertak, fläktrum eller utomhus.

LTS 260 Carbon kolfilter

 • Hölje utfört i stålplåt med korrosivitetsklass C5. Inspektionslucka utförda i svart plastbelagd plåt försedd med låsbart vred. Isolering 40mm brandhärdig mineralull. Filterdelens inlopp utfört så att luften fördelas lika över kolpatronerna.
 • Korrosionsbeständiga kolpatroner.
 • Inget filter krävs efter kolfiltret eftersom filtret inte släpper kolpartiklar.
 • Filtret behåller full effekt med konstant statiskt tryckfall under hela livslängden, normalt 2-5 år.
Visa mer information  

Informationsblad för äldre produkter

Visa informationsblad  

Vallox - ventilations­system för ditt hem

Vallox

Ni har väl inte missat våra tillbehör?

Visa samtliga tillbehör