LTS Excellent med PVVX

Värmeåtervinningsaggregat med enkel eller dubbel plattvärmeväxlare.

Luftflödesområde 0,2-10,0 mᶾ/s, uppdelat på åtta storlekar. Placering i fläktrum eller utomhus.

  • Hölje utfört i stålplåt med korrosivitetsklass C5. Inspektionsluckor utförda i svart plastbelagd plåt försedda med låsbara vred. Isolering 40mm brandhärdig mineralull. Höljets täthetsklass L2.
  • Kammarfläktar med EC-motorer, skyddsform IP54.
  • Värmeåtervinning med enkel eller dubbel plattvärmeväxlare.
  • Förbigångsspjäll för värmeväxlare.
  • Filter med rikliga filterytor, klass M5 eller F7.
  • För storlekarna 04-08 påbyggd elcentral med digital styrutrustning, vilket innebär stort urval styr- och reglerfunktioner. Styrutrustningen medger uppkoppling mot överordnat datorsystem via flera olika programspråk. För storlekarna 09-11 bipackas elcentralen.
  • Handterminal och webbserver är standard.
Tillbehör
  • Värmebatteri för el- alternativt värmevatten.
  • Kylbatteri för kallvatten alternativt direktexpansion.
  • Spjäll tätningsklass 3 med påbyggt ställdon.