Tillbehör

Styr- och regler­utrustning

Aggregatens elcentral levereras inbyggd eller bipackad beroende på aggregatserie och aggregatstorlek. I det inbyggda alternativen är elkompnenter monterade i aggregatet anslutna till elcentralen.

LTS erbjuder val av ett antal leverantörer till digitala styrutrustningar. Oavsett fabrikat, medger utrustningarna ett stort urval av reglerfunktioner med möjlighet att via olika programspråk anslutas till ett överordnat datorsystem. Handterminal och webbserver ingår som standard.

LTS Spjälldelar

Spjäll utfört i förzinkad stålplåt för korrosivitetsklass C3 och täthetsklass 3. Gejdanslutning för anslutning mot kanaler.
Värmevattenbatteri
Hölje utfört i stålplåt med korrosivitetsklass C5. Gejdanslutning för anslutning mot kanaler. Höljets täthetsklass L2.

Förångarbatteri
TYP DX
Vi kan hjälpa dig med batterier med rördimensioner från Ø5 mm upp till Ø21 med kombinationer av geometrier, lameller och material för att optimera fyllnadsmängden.

Kylbatteri
TYP CW
Vi kan hjälpa dig med batterier med rördimensioner från Ø5 mm upp till Ø21 mm med kombinationer av geometrier, lameller och material som optimerar resultatet för ditt driftsfall.

LTS Shuntgrupper

Shuntgrupper 2- respektive 3-vägs för betjäning av värmebatterier och kylbatterier.