Tillbehör

Styr- och regler­utrustning

Aggregatens elcentral levereras inbyggd eller bipackad beroende på aggregatserie och aggregatstorlek. I det inbyggda alternativen är elkompnenter monterade i aggregatet anslutna till elcentralen.

LTS erbjuder val av ett antal leverantörer till digitala styrutrustningar. Oavsett fabrikat, medger utrustningarna ett stort urval av reglerfunktioner med möjlighet att via olika programspråk anslutas till ett överordnat datorsystem. Handterminal och webbserver ingår som standard.

LTS ZeRo

Illaluktande ämnen kan under vissa betingelser överföras mellan rotorns från- och tilluftssektion. Vid kall väderlek kan vatten kondenseras ut i rotorns frånluftssektion. Luktämnen binds i kondensatet för att frigöras då vattnet förångas i rotorns tilluftssektion. Detta är ett välkänt problem, särskilt vid installation av roterande värmeväxlare i flerbostadshus.

Med LTS ZeRo elimineras problemet. Rotorn förhindrar kondensering av vatten i frånluftssektionen, vilket innebär att ämnen bundna i vattnet inte kan överföras till rotorns tilluftssektion. För att uppnå ett gott resultat är det viktigt att aggregatet dimensioneras rätt, vad gäller lufthastighet och tryckfall över rotorn samt tryckförhållandena mellan till- och frånluftssektion.

LTS system ZeRo finns att tillgå för samtliga LTS aggregat med roterande värmeväxlare.

LTS Spjälldelar

Spjäll utfört i förzinkad stålplåt för korrosivitetsklass C3 och täthetsklass 3. Gejdanslutning för anslutning mot kanaler.
Värmevattenbatteri
Hölje utfört i stålplåt med korrosivitetsklass C5. Gejdanslutning för anslutning mot kanaler. Höljets täthetsklass L2.

Förångarbatteri
TYP DX
Vi kan hjälpa dig med batterier med rördimensioner från Ø5 mm upp till Ø21 med kombinationer av geometrier, lameller och material för att optimera fyllnadsmängden.

Kylbatteri
TYP CW
Vi kan hjälpa dig med batterier med rördimensioner från Ø5 mm upp till Ø21 mm med kombinationer av geometrier, lameller och material som optimerar resultatet för ditt driftsfall.

LTS Shuntgrupper

Shuntgrupper 2- respektive 3-vägs för betjäning av värmebatterier och kylbatterier.

LTS Ljuddämpare

Ljuddämpare utförd i varmförzinkad stålplåt med oisolerat hölje och Gejdanslutning för anslutning mot kanaler.