LTS 504 Ventilations­aggregat

Ventilationsaggregat för till-, från- och cirkulationsluft.

Luftflödesområde 0,2-10,0 mᶾ/s, uppdelat på åtta storlekar. Placering i undertak, fläktrum eller utomhus.

  • Hölje utfört i stålplåt med korrosivitetsklass C5. Inspektionsluckor utförda i svart plastbelagd plåt försedda med låsbara vred. Isolering 40 mm brandhärdig mineralull. Höljets täthetsklass L2.
  • Kammarfläkt med EC-motor, skyddsform IP54.
  • Filter med riklig filteryta, klass M5 eller F7.
  • För storlekarna 03-08 påbyggd elcentral med digital styrutrustning, vilket innebär stort urval styr- och reglerfunktioner. Styrutrustningen medger uppkoppling mot överordnat datorsystem via flera olika programspråk. För storlekarna 09-11 bipackas elcentralen.
  • Handterminal och webbserver är standard.
Tillbehör
  • Värmebatteri för el- alternativt värmevatten.
  • Kylbatteri för kallvatten alternativt direktexpansion.
  • Återvinningsbatteri.
  • Spjäll tätningsklass 3 med påbyggt ställdon.

LTS 504 Ventilationsaggregat storlek 03

För undertaksmontage.

Dimensioner

Längd: 960 mm
Bredd: 810 mm
Höjd: 415 mm
Kanaldimension: 600 mm x 250 mm

LTS 504 Ventilationsaggregat storlek 04

För undertaksmontage.

Dimensioner

Längd: 1010 mm
Bredd: 910 mm
Höjd: 515 mm
Kanaldimension: 700 mm x 350 mm

LTS 504 Ventilationsaggregat storlek 06

För fläktrums- och utomhusmontage.

Dimensioner

Längd: 1450 mm
Bredd: 1200 mm
Höjd: 875 mm (Höjdmått inklusive stativ 100 mm)
Kanaldimension: 1000 mm x 500 mm

LTS 504 Ventilationsaggregat storlek 07

För fläktrums- och utomhusmontage.

Dimensioner

Längd: 1600 mm
Bredd: 1600 mm
Höjd: 950 mm (Höjdmått inklusive stativ 100 mm)
Kanaldimension: 1300 mm x 600 mm

LTS 504 Ventilationsaggregat storlek 08

För fläktrums- och utomhusmontage.

Dimensioner

Längd: 1900 mm
Bredd: 1900 mm
Höjd: 1100 mm (Höjdmått inklusive stativ 100 mm)
Kanaldimension: 1600 mm x 800 mm

LTS 504 Ventilationsaggregat storlek 09

För fläktrums- och utomhusmontage.

Dimensioner

Längd: 2200 mm
Bredd: 2200 mm
Höjd: 1225 mm (Höjdmått inklusive stativ 200 mm)
Kanaldimension: 1900 mm x 850 mm

LTS 504 Ventilationsaggregat storlek 10

För fläktrums- och utomhusmontage.

Dimensioner

Längd: 2500 mm
Bredd: 2500 mm
Höjd: 1375 mm (Höjdmått inklusive stativ 200 mm)
Kanaldimension: 2200 mm x 1000 mm

LTS 504 Ventilationsaggregat storlek 11

För fläktrums- och utomhusmontage.

Dimensioner

Längd: 2005 mm
Bredd: 3050 mm
Höjd: 1725 mm (Höjdmått inklusive stativ 200 mm)
Kanaldimension: 2600 mm x 1150 mm