LTS Excellent med RVVX

Värmeåtervinnings­aggregat med roterande värmeväxlare

Luftflödesområde 0,2-10,0 mᶾ/s, uppdelat på åtta storlekar. Placering i fläktrum eller utomhus.

 • Hölje utfört i stålplåt med korrosivitetsklass C5. Inspektionsluckor utförda i svart plastbelagd plåt försedda med låsbara vred. Isolering 40mm brandhärdig mineralull. Höljets täthetsklass L2.
 • Kammarfläktar med EC-motorer, skyddsform IP54.
 • Värmeåtervinning med roterande värmeväxlare.
 • Filter med rikliga filterytor, klass M5 eller F7.
 • För storlekarna 04-08 påbyggd elcentral med digital styrutrustning, vilket innebär stort urval styr- och reglerfunktioner. Styrutrustningen medger uppkoppling mot överordnat datorsystem via flera olika programspråk. För storlekarna 09-11 bipackas elcentralen.
 • Handterminal och webbserver är standard.
Tillbehör
 • Värmebatteri för el- alternativt värmevatten.
 • Kylbatteri för kallvatten alternativt direktexpansion.
 • Spjäll tätningsklass 3 med påbyggt ställdon.

LTS Excellent med RVVX storlek 04

Dimensioner

Längd: 1810 mm
Bredd: 800 mm
Höjd: 1200 mm
Kanaldimension: 600 mm x 250 mm


ST = standard rotor
XL = tätlindad rotor
Diagrammet gäller med följande förutsättningar:
 • Filterklass F7, tilluft
 • Filterklass M5, frånluft
 • Roterande värmeväxlare
 • Värmevattenbatteri
 • Statiskt tryck för kanal 250Pa
Uppställningsalternativ

LTS Excellent med RVVX storlek 05

Dimensioner

Längd: 2060 mm
Bredd: 1000 mm
Höjd: 1550 mm
Kanaldimension: 800 mm x 400 mm


ST = standard rotor
XL = tätlindad rotor
Diagrammet gäller med följande förutsättningar:
 • Filterklass F7, tilluft
 • Filterklass M5, frånluft
 • Roterande värmeväxlare
 • Värmevattenbatteri
 • Statiskt tryck för kanal 250Pa
Uppställningsalternativ

LTS Excellent med RVVX storlek 06

Dimensioner

Längd: 2060 mm
Bredd: 1200 mm
Höjd: 1550 mm
Kanaldimension: 1000 mm x 500 mm


ST = standard rotor
XL = tätlindad rotor
Diagrammet gäller med följande förutsättningar:
 • Filterklass F7, tilluft
 • Filterklass M5, frånluft
 • Roterande värmeväxlare
 • Värmevattenbatteri
 • Statiskt tryck för kanal 250Pa
Uppställningsalternativ

LTS Excellent med RVVX storlek 07

Dimensioner

Längd: 2510 mm
Bredd: 1600 mm
Höjd: 1700 mm
Kanaldimension: 1300 mm x 600 mm


ST = standard rotor
XL = tätlindad rotor
Diagrammet gäller med följande förutsättningar:
 • Filterklass F7, tilluft
 • Filterklass M5, frånluft
 • Roterande värmeväxlare
 • Värmevattenbatteri
 • Statiskt tryck för kanal 250Pa
Uppställningsalternativ

LTS Excellent med RVVX storlek 08

Dimensioner

Längd: 2810 mm
Bredd: 1900 mm
Höjd: 2000 mm
Kanaldimension: 1600 mm x 800 mm


ST = standard rotor
XL = tätlindad rotor
Diagrammet gäller med följande förutsättningar:
 • Filterklass F7, tilluft
 • Filterklass M5, frånluft
 • Roterande värmeväxlare
 • Värmevattenbatteri
 • Statiskt tryck för kanal 250Pa
Uppställningsalternativ

LTS Excellent med RVVX storlek 09

Dimensioner

Längd: 2610 mm
Bredd: 2200 mm
Höjd: 2400 mm
Kanaldimension: 1900 mm x 850 mm


ST = standard rotor
XL = tätlindad rotor
Diagrammet gäller med följande förutsättningar:
 • Filterklass F7, tilluft
 • Filterklass M5, frånluft
 • Roterande värmeväxlare
 • Värmevattenbatteri
 • Statiskt tryck för kanal 250Pa
Uppställningsalternativ

LTS Excellent med RVVX storlek 10

Dimensioner

Längd: 2610 mm
Bredd: 2500 mm
Höjd: 2700 mm
Kanaldimension: 2200 mm x 1000 mm


ST = standard rotor
XL = tätlindad rotor
Diagrammet gäller med följande förutsättningar:
 • Filterklass F7, tilluft
 • Filterklass M5, frånluft
 • Roterande värmeväxlare
 • Värmevattenbatteri
 • Statiskt tryck för kanal 250Pa
Uppställningsalternativ

LTS Excellent med RVVX storlek 11

Dimensioner

Längd: 2610 mm
Bredd: 3050 mm
Höjd: 3250 mm
Kanaldimension: 2600 mm x 1150 mm


ST = standard rotor
XL = tätlindad rotor
Diagrammet gäller med följande förutsättningar:
 • Filterklass F7, tilluft
 • Filterklass M5, frånluft
 • Roterande värmeväxlare
 • Värmevattenbatteri
 • Statiskt tryck för kanal 250Pa
Uppställningsalternativ