LTS Victum

Toppanslutet värmeåtervinningsaggregat

Luftflödesområde 0,1-1,50 mᶾ/s, uppdelat på fyra storlekar. Placering i normala vistelsezoner eller i fläktrum.

 • Hölje utfört i stålplåt med korrosivitetsklass C5. Inspektionsluckor utförda i svart plastbelagd plåt försedda med låsbara vred. Isolering 40mm brandhärdig mineralull. Höljets täthetsklass L2.
 • Kammarfläktar med EC-motorer, skyddsform IP54.
 • Filter med rikliga filterytor, klass M5 eller F7.
 • Inbyggd elcentral med digital styrutrustning, vilket innebär stort urval styr- och reglerfunktioner. Styrutrustningen medger uppkoppling mot överordnat datorsystem via flera olika programspråk. Handterminal och webbserver är standard.

LTS Victum storlek 03

Dimensioner

Bredd: 1200 mm
Höjd: 1800 mm
Djup: 715 mm
Kanaldimension Tilluft: 550x160 mm
Kanaldimension Avluft: 550x160 mm
Kanaldimension Uteluft: Ø315 mm
Kanaldimension Frånluft: Ø315 mm

Kanalplacering

Variant 10 sedd framifrån:
Till- och frånluft till vänster. Ute- och avluft till höger.
Variant 20 sedd framifrån:
Till- och frånluft till höger. Ute- och avluft till vänster.


ST = standard rotor
XL = tätlindad rotor
Diagrammet gäller med följande förutsättningar:
 • Filterklass F7, tilluft
 • Filterklass M6, frånluft
 • Roterande värmeväxlare
 • Värmevattenbatteri
 • Statiskt tryck för kanal 200Pa

LTS Victum storlek 04

Dimensioner

Bredd: 1530 mm
Höjd: 1800 mm
Djup: 815 mm
Kanaldimension Tilluft: 650x250 mm
Kanaldimension Avluft: 650x250 mm
Kanaldimension Uteluft: Ø400 mm
Kanaldimension Frånluft: Ø400 mm

Kanalplacering

Variant 10 sedd framifrån:
Till- och frånluft till vänster. Ute- och avluft till höger.
Variant 20 sedd framifrån:
Till- och frånluft till höger. Ute- och avluft till vänster.


ST = standard rotor
XL = tätlindad rotor
Diagrammet gäller med följande förutsättningar:
 • Filterklass F7, tilluft
 • Filterklass M6, frånluft
 • Roterande värmeväxlare
 • Värmevattenbatteri
 • Statiskt tryck för kanal 200Pa

LTS Victum storlek 05

Dimensioner

Bredd: 1550 mm
Höjd: 1900 mm
Djup: 1000 mm
Kanaldimension Tilluft: 750x250 mm
Kanaldimension Avluft: 750x250 mm
Kanaldimension Uteluft: 750x350 mm
Kanaldimension Frånluft: 750x350 mm

Kanalplacering

Variant 10 sedd framifrån:
Till- och frånluft till vänster. Ute- och avluft till höger.
Variant 20 sedd framifrån:
Till- och frånluft till höger. Ute- och avluft till vänster.

LTS Victum storlek 06

Dimensioner

Bredd: 1980 mm
Höjd: 1500 mm (delbar i höjdled)
Djup: 1200 mm
Kanaldimension Tilluft: 800x400 mm
Kanaldimension Avluft: 800x400 mm
Kanaldimension Uteluft: 800x400 mm
Kanaldimension Frånluft: 800x400 mm

Kanalplacering

Variant 10 sedd framifrån:
Till- och frånluft till vänster. Ute- och avluft till höger.
Variant 20 sedd framifrån:
Till- och frånluft till höger. Ute- och avluft till vänster.


ST = standard rotor
XL = tätlindad rotor
Diagrammet gäller med följande förutsättningar:
 • Filterklass F7, tilluft
 • Filterklass M5, frånluft
 • Roterande värmeväxlare
 • Värmevattenbatteri
 • Statiskt tryck för kanal 200Pa