LTS 260 Carbon kolfilter

Filter för eliminering av dåliga luktämnen i tilluften.

Luftflödesområde 0,2-4,2 mᶾ/s, uppdelat på sex storlekar. Placering i undertak, fläktrum eller utomhus.

  • Hölje utfört i stålplåt med korrosivitetsklass C5. Inspektionslucka utförda i svart plastbelagd plåt försedd med låsbart vred. Isolering 40mm brandhärdig mineralull. Filterdelens inlopp utfört så att luften fördelas lika över kolpatronerna.
  • Korrosionsbeständiga kolpatroner.
  • Inget filter krävs efter kolfiltret eftersom filtret inte släpper kolpartiklar.
  • Filtret behåller full effekt med konstant statiskt tryckfall under hela livslängden, normalt 2-5 år.

LTS 260 Carbon kolfilter storlek 03

Dimensioner

Längd: 900 mm
Bredd: 750 mm
Höjd: 425 mm
Kanaldimension: 650 mm x 325 mm

LTS 260 Carbon kolfilter storlek 04

Dimensioner

Längd: 900 mm
Bredd: 750 mm
Höjd: 750 mm
Kanaldimension: 650 mm x 650 mm

LTS 260 Carbon kolfilter storlek 05

Dimensioner

Längd: 900 mm
Bredd: 1250 mm
Höjd: 750 mm
Kanaldimension: 1150 mm x 650 mm

LTS 260 Carbon kolfilter storlek 06

Dimensioner

Längd: 900 mm
Bredd: 1400 mm
Höjd: 950 mm
Kanaldimension: 1300 mm x 850 mm

LTS 260 Carbon kolfilter storlek 07

Dimensioner

Längd: 900 mm
Bredd: 1400 mm
Höjd: 1400 mm
Kanaldimension: 1300 mm x 1300 mm

LTS 260 Carbon kolfilter storlek 08

Dimensioner

Längd: 900 mm
Bredd: 2000 mm
Höjd: 1400 mm
Kanaldimension: 1900 mm x 1300 mm